İçeriğe geç

YABANCI BAYRAKLI YAT, TEKNE, KOTRA VE GEZİNTİ GEMİLERİNİN TÜRK BAYRAĞI’NA GEÇİŞİ

  • Kadir 

Kapsama giren deniz taşıtları nelerdir?

27/1/2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge,

Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair belgenin başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde getirileceğine ilişkin taahhüt,

Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,

İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması, (Liman Başkanlığı’nda yapılabilir.)

Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin yatırıldığına dair belge,

Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması,

Diğer Hususlar Nelerdir?”

Kayıt, tescil ve gümrük işlemleri nelerdir?

Uygulamanın yürürlüğe giriş tarih nedir?

Yabancı Bayraktan Türk Bayrağına Geçişin Avantajları Nelerdir

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’deki gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali veraset ve intikal vergisinden; bunların Türkiye’ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler, 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yer alan bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar hariç olmak üzere, gümrük vergisi dâhil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylardan müstesnadır.

Birinci fıkra kapsamına giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye’ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunları Türkiye’ye ithal edenler veya adlarına kayıt ve tescil ettirenler hakkında, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmaz, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

Türk Bayrağına geçiş için gerekli evraklar nelerdir?

Taahhütname (Pdf)

Yat Demirbaş Listesi Beyanı (Pdf)

Certificate of Registry ve Deniz Taşıtı Faturası

Apostile

Kimlik Fotokopisi veya Tüzel Kişilik Evrakları ( imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası)

Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcı ödeme makbuzu (Alt satırda belirtilmiştir)

Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname bedeli ödeme makbuzu

Tekne Fotoğrafları ( Teknenin tam olarak görüldüğü dört taraftan ismi yazılı çekilmiş fotoğrafı (1 yıl içinde ) ( Ölçüm Talebi İsteniyorsa Ruhsatname Teslimi öncesi )

Vekaletname ( Başkası adına hareket edilecekse )

Harç Tutar Listesi (2019 Yılı için)

10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):
Tekne, Yat Kotra BoyuHarç Tutarı
5 metreden 8,99 metreye kadar olanlardan575,90
9 metreden 11,99 metreye kadar olanlardan1.152,40
12 metreden 19,99 metreye kadar olanlardan2.305,20
20 metreden 29,99 metreye kadar olanlardan4.610,90
30 metre ve üzerinde olanlardan9.222,50
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.0,00
5 metre altında olanlar harca tabi değildir. Harca tabi olmayan (4,99 metreye kadar) teknelerin Bağlama Kütük Ruhsatı herhangi bir sebeple yenilenmesi gerekirse (Satış, Vize Yeri Dolumu, Tekne Bilgileri Değişikliği, Evrak Zayii, Yıpranma vb.)144,00
Evrak Zayii ve Yıpranmadan dolayı belge yenilemelerinde Belge Harcı
144,00
Ancak Satış, Tekne Bilgileri Değişikliği gibi sebeplerle belge yenilemelerinde belge harcı alınmaz. Boyuna göre BAĞLAMA KÜTÜK HARCI ödenir.

Gümrükte Hangi İşlemler Yapılmalıdır ?

Gümrük İşlemleri Sonrası Nelere Dikkat Etmeliyim?

Uyarı ve Önerilerimiz

İlgili Mevzuat

Hesaplayalım

Uzman kişilerden oluşan SMMM Ekibimiz ile irtibata geçmek için iletişim butonunu kullanabilir yada sağ alt köşedeki butondan Canlı Destek alabilirsiniz. ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir